Ilse Moonen Fotografie

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring


 

Artikel 1 Wie zijn wij?

Ilse Moonen Fotografie is een eenmanszaak, gevestigd te (3523 GH) Utrecht aan de Detmoldstraat 88-3. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 70002967. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

Artikel 2 Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom we dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, leeftijd, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij bewaren deze gegevens tot 1 jaar na de looptijd van onze overeenkomst.

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer en betalingsgegevens tot 1 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst.

Ilse Moonen Fotografie maakt gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin uw naam en foto’s. U heeft hier met het aangaan van de overeenkomst toestemming voor gegeven. Deze gegevens zullen na 5 jaar uit ons portfolio worden verwijderd. Wij bewaren deze foto’s onbeperkt in ons archief.

Voor facturatie en onze financiële administratie verwerken wij uw naam, bedrijfsnaam, factuuradres, KvK nummer, BTW nummer, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Wij hebben deze gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Naar een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.

Wij vinden het belangrijk de relatie met u als klant goed te kunnen onderhouden. Voor ons CRM systeem slaan wij dan ook uw naam, gebruikersnaam, e-mailadres, locatie, bestelgeschiedenis, profielfoto, browser, telefoonnummer en indien van toepassing de datum van uw bruiloft op. U heeft hier toestemming voor gegeven door een overeenkomst met ons aan te gaan. Wij zullen deze gegevens echter een jaar nadat onze dienstverlening is beëindigd verwijderen.

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw naam, e-mail, telefoonnummer en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot afgehandelde klachten tot 1 jaar na afhandeling bewaren.

Ilse Moonen Fotografie heeft een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor onze marketingdoeleinden. Wij gebruiken uw naam en social media account voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn aan de bewaartermijnen van Google gebonden. Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google om uw privacy bij het bezoeken van onze website optimaal te beschermen.

Om het plaatsen van reacties onder onze berichten of recensie over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij uw user id, naam en inhoud van uw bericht. Met het plaatsen van uw bericht worden deze gegevens automatisch zichtbaar. Wij bewaren deze gegevens totdat u uw reactie of wij ons bericht verwijderen. Testimonials over onze diensten bewaren wij tot 1 jaar na onze overeenkomst en kunnen wij op onze website plaatsen uit commercieel belang.

Artikel 3 Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Bovenstaande gegevens hebben wij verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

Artikel 4 Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons hebt laten verwerken.

1. Inzage - U kunt te allen tijde een verzoek doen bij Ilse Moonen Fotografie om uw gegevens in te zien.
2. Wijziging - Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen. 3. Bezwaar - Tegen de verwerking van uw gegevens met als juridische grondslag het gerechtvaardigd belang van Ilse Moonen Fotografie, kunt u bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht - Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal Ilse Moonen Fotografie uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen naar info@ilsemoonenfotografie.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

Artikel 5 Wie ontvangen uw gegevens?

Ilse Moonen Fotografie zal uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen die betrokken zijn bij onze overeenkomst. Wij zullen met deze partijen verwerkersovereenkomsten sluiten om uw privacy te waarborgen.

Artikel 6 Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen.

Artikel 7 Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in ons beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@ilsemoonenfotografie.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.